Wolfenstein Youngblood

Last updated: Jul 4, 2019  |  271 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร

Wolfenstein Youngblood

สัมภาษณ์ผู้อำนวยการผลิตคุณ Jerk Gustafsson กล่าวถึง Youngblood ได้นำองค์ประกอบอะไรใหม่มาสู่แฟรนไชส์
วางจำหน่าย 26 กรกฎาคม 2562
............
ซับไทย : NGIN
เครดิต : IGN