เล่นเกม STARLINK: BATTLE FOR ATLAS ฉบับดิจิทัลได้ฟรี บน XBOX ONE จนถึงวันที่ 22 เมษายน

Last updated: 3 เม.ย 2563  |  733 จำนวนผู้เข้าชม  | 

   Starlink: Battle for Atlas ฉบับดิจิทัลจะเปิดให้ลองเล่นฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายนเวลา 00:00 น. โดยจะเล่นได้ฟรีสำหรับทุกคนที่ มีเครื่องในตระกูล Xbox One และยังเก็บความก้าวหน้ าในเกมไปเล่นต่อได้หากตัดสิ นใจซื้อเกมหลังหมดช่วงเล่นฟรี

   Starlink: Battle for Atlas คือเกมท่องอวกาศแบบโอเพนเวิลด์ ที่กินพื้นที่ดาวเจ็ดดวงอันแตกต่างกันให้ผู้เล่นได้ ออกสำรวจอย่างอิสระโดยแท้จริง และผู้เล่นจะรับบทเป็นกลุ่มนั กบินอวกาศที่มีเป้าหมายปลดแอก Atlas Star System จากการรุกรานของ Grax และ Forgotten Legion   

   Starlink: Battle for Atlas ฉบับดิจิทัลจะรวมเอายานรบ 4 แบบ, นักบิน 6 คน และอาวุธ 12 ชนิด* ให้ผู้เล่นสามารถสลับสับเปลี่ ยนได้ตลอดเวลา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นได้ปรั บแต่งประสบการณ์ของตนเองอันจะส่ งผลต่อการต่อสู้และการทำคอมโบสุ ดร้ายแรง

   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ Starlink: Battle for Atlas, โปรดไปที่: www.starlinkgame.com. สำหรับรายละเอียดล่าสุดของเกมทุกเกมจาก Ubisoft, โปรดไปที่ news.ubisoft.com.

*ฉบับดิจิทัลสำหรับรายละเอียดของวิธีการเล่ นแบบอื่น ๆ โปรดไปที่: https://news.ubisoft.com/en-us /article/AiccrsLeLrOcbvDR4PiHb /starlink-battle-for-atlas-dis cover-the-different-ways-to-pl ay

เครดิต : Ubisoft Press Release

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Sniper Elite 5

6 พ.ค. 2565

Sniper Elite 5

21 เม.ย 2565

Digimon Survive

24 มิ.ย. 2565

Sniper Elite 5

18 พ.ค. 2565