Watch Dogs: Legion

Last updated: 2020-09-22  |  281 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Watch Dogs: Legion

ในอนาคตอันใกล้ London กำลังเผชิญกับความหายนะผู้คนกำลังถูกกดขี่จากการเฝ้าระวังของรัฐ กองทหารเอกชนควบคุมท้องถนนและกลุ่มอาชญากรรมที่ทรงพลังกำลังล่าเหยื่อ ชะตากรรมของ London ขึ้นอยู่กับคุณและความสามารถของคุณในการเกณฑ์คนเข้ากลุ่มต่อต้านและสู้กลับ
วางจำหน่าย 29 ตุลาคม 2563
............
ซับไทย : NGIN
เครดิต :Ubisoft

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง