Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Last updated: 2021-05-11  |  191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

ตัวอย่างเปิดตัวเกมการเล่นของ Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ด้วยการซุ่มยิงระยะไกลกว่า 1,000 เมตร
วางจำหน่าย 4 มิถุนายน 2564
............
เครดิต : CI Games

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง